People-Planet_ProfitBedrijven Schoonmaak Service heeft MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) hoog op de agenda staan. Bedrijven Schoonmaak Service neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Bedrijven Schoonmaak Service maakt bewust keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Bedrijven Schoonmaak Service bekijkt door de gehele geleding van het bedrijf dit proces en evalueert om zo naar de toekomst toe voorop te lopen in de schoonmaakbranche.

Bedrijven Schoonmaak Service werkt met diverse protocollen, welke zijn vastgelegd in het logboek. Het logboek ligt bij de klant ter inzage en is openbaar.